ZTL-5225-Motion
人体感应 - 晚上通过运动传感器感应自动开启及关闭
- 检测角度:180°
- 感应范围:半径7-9米
- 感应时间:120秒灭灯
- 材质:五金 + 钻石纹玻璃
- 颜色:可根据客户要求更改
- 最大负载::360瓦
- 230VAC, 50 Hz
- 防水等级:IP65
COPYRIGHT © 2002-2020 ZHEJIANG BERNAL ELECTRIC CO.,LTD INC. ALL RIGHTS RESERVED. 浙ICP备11055105号