ZTL-5221-D2D
光感 - 随着朝暮变化自动开启及关闭
- 黄昏时自动开启,在黎明时自动关闭
- 180°运动传感器
- 金属结构
- 黑色喷粉:颜色可根据客户要求更改
- 360瓦灯泡(不包含)
- 230VAC,50 Hz
- 防水等级:IP65
COPYRIGHT © 2002-2020 ZHEJIANG BERNAL ELECTRIC CO.,LTD INC. ALL RIGHTS RESERVED. 浙ICP备11055105号