ZTL-5111-D2D
光感-随着朝暮变化开启及关闭
开关控制-手动开启及关闭
-180°运动传感器
-金属结构
-黑色喷粉(可根据客户要求更改喷粉颜色)
-透明玻璃
-360瓦灯泡
(需单独购买)
-230VAC, 50 Hz
- CE & RoHS
COPYRIGHT © 2002-2020 ZHEJIANG BERNAL ELECTRIC CO.,LTD INC. ALL RIGHTS RESERVED. 浙ICP备11055105号